Услуги

Разработване на политики за сигурност

Разработване на политики за сигурност

КОНТРОЛИРАЙТЕ БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ С ПОМОЩТА НА КАЧЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

 

С услугата ни "Разработване на политики за сигурност" вие ще създадете и въведете широко-обхватни политики, стандарти, наръчници и оперативни процедури, свързани с информационната сигурност на компанията ви. Всички те ще са разработени така, че да отговарят не само на добрите практики и на изискванията на регулаторните органи, но и да бъдат съобразени с особеностите на вашата компания. Конкретните и специфични политики за информационна сигурност ще са улеснят бизнес процесите ви и ще оптимизират ресурсите, необходими за гарантиране определено ниво на информационна сигурност.

 

ПОЛЗИТЕ ЗА ВАС:

Осъществете реален контрол върху бизнес процесите свързани с информационната сигурност с помощта на създадени за вас политики и процедури

Спестявате месеци труд по създаването на политики и процедури - ние ще го направим вместо вас!

Предоставяте на всички служители и мениджъри насоки и стъпки за действие във всяка ситуация, което пести време и ресурси

 

 

Услугата по разработване на политика за сигурност на CENTIO ще ви помогне да създадете и въведете в своите компании широко-обхватни политики за сигурност, стандарти, наръчници и оперативни процедури. Те ще са разработени така, че да отговарят на добрите практики и на изискванията на регулаторните органи. Част от услугата ни е оценката на  съществуващите политики и практики. Целта на оценката е да се удостовери, че документациите са разработени в съответствие с бизнес целите, както и с изискванията на ISO 27002 за управление на информационната сигурност.

 

Подходящи основи за информационна сигурност

Политиките за сигурност са в основата на стратегията за управление на информационната сигурност. Те определят най-високото ниво на изисквания към не само към сигурността, но и към процесите, технологията и стандартите във вашата компания. Правилно изградената политика за сигурност ще оптимизира бизнес процесите чрез намаляване на риска и разходите за управление на ИТ сигурността.

 

Защо CENTIO?

CENTIO има богат опит в разработването на политики, които са подходящи за съответния бизнес на клиента и оптимизират специфичните за него процеси. Същевременно процедурите отговарят на изискванията за съответствие с доказани стандарти за сигурност.

 

Чрез внедряването на политики и процедури за сигурност вие:

 • отговаряте на изискванията на регулаторните органи;
 • внедрявате подходящите за вашата организация  политики за сигурност;
 • намалявате разходите за информационна сигурност и сложността на управление на риска и оптимизирането на ресурсите;

Ще постигнете необходимите резултати благодарение на експерти по информационна сигурност на CENTIO, които дефинират акуратно изискванията към нея и разработват решения за управление съгласно документално ясни и изчистени политики.

 

CENTIО е вашият партньор за разработване на политики и процедури за сигурност. Вижте защо »

 • Поднови лиценз

  Поднови своя лиценз в няколко лесни стъпки

 • Продуктов помощник

  Нека ви помогнем зa избора на продукт

 • Как да купя?
  1. Бързо и лесно
  2. Сигурно
  3. С гаранция