Лични данни


Настоящата политика за защита на личните данни се прилага само по отношение на този сайт и не е задължителна за други сайтове на Хай Компютърс ЕООД. При посещение и използване на сайта вие декларирате вашето съгласие с тази политика. При липса на съгласие с политиката, моля не използвайте сайта.

 

Хай Компютърс ЕООД е регистриран като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни (линк към самото удостоверение, което ще бъде качено на сайта).

 

Лична информация

Хай Компютърс ЕООД събира лична информация за целите на осигуряване, развитие и персонализация на настоящия сайт и всички други сайтове на Хай Компютърс ЕООД, услуги и/или продукти, изследвания и демографски данни, статистика и обслужване на клиентите - потребители. Личната информация е необходима на  Хай Компютърс ЕООД за непосредствена  комуникация с клиентите, за предоставяне на отговори на зададени от тях въпроси и изпълнение на заявени техни искония. За лична  информация се приема името, града, имейл адреса или телефонния номер на клиента. Личните данни ще бъдат използвани само при дадено съгласие от клиента и  за целите на директния маркетинг чрез електронна поща или по телефона като целта е провеждане на  проучване и информиране или получаване на обратна информация за предстоящи продукти, услуги и/или промоции. При изпратено на сайта запитване за продукт е възможно да се наложи пряка връзка с клиента за получаване на допълнителна информация, необходима за обработка или изпълнение на подадена заявка и/или искане. С изключение на случаите, в които разкриването на такава информация на трети лица се изисква по закон, лична информация може да бъде разкривана само след предварителното одобрение от клиента. В същото време вие давате право на Хай Компютърс ЕООД да предоставя вече получена лична информация за посочените по-горе цели, на партньори, които си сътрудничат с Хай Компютърс ЕООД.

Хай Компютърс ЕООД не събира информация за кредитни карти. Плащанията с кредитни карти се извършват посредством чрез електронна картова система за разплащания  Борика, без до служителите на Хай Компютърс ЕООД да  достига информацията от вашата кредитна карта.

 

Сигурност на личната информация

Обръщаме специално внимание, че съществуват и рискове при предоставянето на лична информация, независимо дали тази информация е дадена лично, по телефон, интернет или други медии или терминал. До момента няма система или технология която да е напълно безопасна и защитена от "тампери" или "хакери". Хай Компютърс ЕООД е положило максимални усилия и е предвидило подходящи мерки за предотвратяване и минимизиране на рисковете от неоторизиран достъп, неправилно използване и неточности на лична информация.

 

Точност на събраните данни

Хай Компютърс ЕООД по своя собствена инициатива или по искане на клиента ще попълва, редактира или заличава всяка непълна, неточна или остаряла лична информация, запазена във връзка с експлоатацията на сайта.

 

Автоматично събирана не-лична информация

Хай Компютърс ЕООД  се ангажира със защитата на личните данни на посетителите на сайта. Обръщаме специално внимание че Хай Компютърс ЕООД може да предоставя обобщена статистика за клиенти на дружеството, продажби, тенденциите в трафика, както и свързаните със сайта информация на доверени трети страни, но тази статистика не включва лична информация.

 

Идентификация на посетителите. Бисквитки 

Посетителите на настоящия сайта могат да го използват за информационни цели, без да предоставят лична информация и да се идентифицират пред Хай Компютърс ЕООД. В случай обаче, че желаете да закупите  продукт, е необходимо да се регистрирате. Хай Компютърс ЕООД или негови партньори могат да поставят информация на вашия компютър, която да позволя събиране на определени данни. Става въпрос за т.нар. "бисквитки" (cookies), които са често използвани на много сайтове. Бисквитките се съхраняват на твърдия ви диск на вашия компютър. Хай Компютърс ЕООД ще използва само информацията, която е поставена в бисквитките чрез сайта www.shop.centio.bg. Бисквитките ни позволяват да работим по-добре и по-ефективно. С помощта на бисквитките Хай Компютърс ЕООД получава информация, необходима за по-нататъшно развитие и подобряване на сайта.

Някои видове бисквитки позволяват влизане в сайта без да се налага всеки път да въвеждате потребителското си име и да добавяте продукти към вашия списък за пазаруване между две посещения, ако сделката не е завършена в предишното посещение.  Чрез използването на тези видове бисквитки не се събира лична информация. С други думи, бисквитките са идентифициране на вашия компютър, но не и на лицето. Ако не желаете да имате бисквитки или искате да бъдете уведомявани за наличие на настроена бисквитката, можете да конфигурирате вашия браузър - ако браузърът ви позволява настройки. Ако изберете „отказ от бисквитките“, следва да имате предвид, че може да се окажете в невъзможност да се възползвате от всички интерактивни възможности на настоящия сайт както и в невъзможност за изтегляне на определено съдържание и/или на осъществяване на разплащане чрез сайта.

На настоящия сайт може да бъде използвана и технология, която позволява да Хай Компютърс ЕООД да събира определена техническа информация: IP адрес, вид на операционната система на компютъра, типа на интернет браузър и адресите на свързани сайтове, с цел подобравяне на предоставяните услуги.

Ако потребителите се абонират да получават бюлетин по електронна поща, на уебсайта могат да бъдат използвани специални линкове или аналогични технологии за проследяване на линковете, употребявани от ползващия в съобщенията на електронната поща. Във всяко съобщение по електронната поща се включва линк, позволяващ отмяна на абонамента за дадения мейлинг лист.

 

Непълнолетни лица

Съгласно действащото законодателство непълнолетни лица не могат да изпращат информация чрез сайта на Хай Компютърс ЕООД. В случая е необходимо съгласие на родител или настойник, дадено преди подаване на информация към Хай Компютърс ЕООД. Съгласието на родителя / настойника се предоставя отново чрез сайта.

 

Данни за картодържатели

Хай Компютърс ЕООД не събира и не съхранява данни за дебитната или кредитната карта на потребителите на настоящия сайт.

 

Промяна на политиката за защита на личните данни

Хай Компютърс ЕООД си запазва правото да променя или изменя по всяко време тази Политика за защита на личните данни, да променя, модифицира или откаже достъп до сайта, или неговото съдържание без предварително уведомление. Препоръчително е настоящият сайт да се посещава по-често, за да бъдат преглеждани актуалните  условия, които се считат обвързващи за клиента.

 

Използвайки този сайт, вие изрично приемате и давате своето недвусмислено съгласие, че вашите лични данни, събрани при регистрацията на този на сайт, или във връзка с използването на сайта, може да се прехвърлят през международните граници на сървъри, които поддържат сайта (включително, но не се ограничават до трансфери от тези места обратно към страната на вашата регистрацията) за експлоатация и развитие на сайта, включително прехвърляне на подизпълнители, агенти или представители на Хай Компютърс ЕООД, които изпълняват задачи и услуги, свързани със сайта, или за целите на съхраняване на данните в съответните бази данни.

 

Свържете се с Хай Компютърс ЕООД за повече информация за предлаганите продукти и услуги.

 

 • Поднови лиценз

  Поднови своя лиценз в няколко лесни стъпки

 • Продуктов помощник

  Нека ви помогнем зa избора на продукт

 • Как да купя?
  1. Бързо и лесно
  2. Сигурно
  3. С гаранция